Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Industri

Program Kolej Eastern

Kolej Eastern Sabah menawarkan pelbagai program pengajian dalam peringkat Sijil Kemahiran, Diploma mahupun Ijazah Sarjana Muda, dimana graduan berpeluang besar akan mendapat peluang pekerjaan apabila tamat pengajian nanti

  • Akan Dikemaskini
  • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)/A-Level/Diploma atau setaraf dengan Lulus penuh dalam 2 mata pelajaran sekurang-kurangnya gred C atau minimum PNGK 2.00 atau
  • Lulus Sijil Asas Martikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia atau
  • Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia