Pengurusan Pejabat Tahap 2

Program Kolej Eastern

Kolej Eastern Sabah menawarkan pelbagai program pengajian dalam peringkat Sijil Kemahiran, Diploma mahupun Ijazah Sarjana Muda, dimana graduan berpeluang besar akan mendapat peluang pekerjaan apabila tamat pengajian nanti

  • Akan Dikemaskini
  • Umur 16 dan ke atas
  • Boleh membaca, mengira dan menulis