Diploma Pengurusan Penguatkuasaan

Program Kolej Eastern

Kolej Eastern Sabah menawarkan pelbagai program pengajian dalam peringkat Sijil Kemahiran, Diploma mahupun Ijazah Sarjana Muda, dimana graduan berpeluang besar akan mendapat peluang pekerjaan apabila tamat pengajian nanti

  • Akan Dikemaskini
  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan 3 Kepujian serta Lulus Bahasa Melayu atau
  • Lulus Sijil Tahap 3 dibawah KKM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 atau
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dan sekurang-kurangnya 1 kredit SPM