Diploma Teknologi Maklumat

Program Kolej Eastern

Kolej Eastern Sabah menawarkan pelbagai program pengajian dalam peringkat Sijil Kemahiran, Diploma mahupun Ijazah Sarjana Muda, dimana graduan berpeluang besar akan mendapat peluang pekerjaan apabila tamat pengajian

  • Akan Dikemaskini
  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) dengan 3 Kepujian serta Lulus Bahasa Melayu dan Matematik atau
  • Lulus Sijil Sains Komputer atau setaraf dengannya daripada institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia